Workshops
Lezingen
Docenten
0

Otto Volgenant

Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af. Otto werkte 20 jaar bij Kennedy Van der Laan, waar hij vanaf 2001 partner was. Vanaf 1 januari 2014 is Otto partner bij Boekx Advocaten.

Otto is een toonaangevende advocaat op het gebied van mediarecht, privacy, internet, intellectueel eigendomsrecht, reclame en entertainmentrecht. Zijn cliënten zijn uitgevers, omroepen, journalisten, privacy-voorvechters, klokkenluiders, internetbedrijven, reclamebureaus en tv-producenten. Hij publiceert regelmatig over de vele kanten van zijn vakgebied.

Otto staat zijn cliënten bij in spraakmakende zaken, waarbij vaak de persvrijheid centraal staat. Hij is één van de zeer weinige Nederlandse advocaten die een zaak heeft bepleit – én heeft gewonnen – bij de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg: de bekende zaak Sanoma v. Nederland. Naar aanleiding van deze zaak moet journalistieke bronbescherming in Nederland een wettelijke basis krijgen.

Een andere landmark-zaak is de buitenwerkingstelling van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie, samen met Fulco Blokhuis. De eis werd ingesteld namens een brede coalitie van privacy-voorvechters, journalisten, advocaten, telco’s en ISP’s. De Haagse Rechtbank wees de eis in kort geding toe.

Naast zijn werk als advocaat is Otto bestuurslid van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht, voorzitter van de Studiecommissie Bronbescherming en van de VMC-NJCM Studiecommissie Uitingsdelicten. Verder is hij is actief betrokken bij de Stichting Advocaten voor Advocaten, en komt hij op voor de belangen van buitenlandse advocaten die hun beroep niet in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uitoefenen.

Bekijk alle workshops en lezingen van Otto Volgenant
Zoek door de printgallery: